Over ons

Thuiszorg Hollandplus biedt een gevarieerd zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de cliënt. Er is veel aandacht voor iemands levenswijze, religie en moedertaal bijvoorbeeld. Samen met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers kan een cliënt zijn leefstijl behouden en zijn zelfredzaamheid vergroten. Professionele zorg en mantelzorg versterken elkaar in de ondersteuning bij lichamelijke of mentale klachten.
Thuiszorg Hollandplus bespreekt samen met de cliënt in welke mate welke zorg nodig is. Wij zijn er voor  Verpleging & Verzorging. Maar we geven ook advies over een diagnose en we begeleiden de cliënt in het dagelijks leven. Juist die combinatie van persoonlijke ondersteuning en gespecialiseerde zorg kan iemands leef kracht weer aanwakkeren.

Leefkracht

Wij zetten de leefkracht van al onze cliënten en medewerkers centraal. Leefkracht is alles wat ervoor zorgt dat iemand zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed voelt. Leefkracht is ook de kracht om positief in het leven te staan. De kracht om met goede zin en plezier naar een nieuwe dag uit te kijken. Samen met uw naasten. Samen met Thuiszorg Hollandplus.

Culturele diversiteit

Den Haag is een multiculturele stad. Als er behoefte is aan zorg en ondersteuning, wordt die culturele diversiteit duidelijk in de zorgvraag. Iedereen heeft andere wensen. Als thuiszorgorganisatie is het belangrijk om alle mensen een veilige en herkenbare plek te bieden. Thuiszorg Hollandplus wil in kunnen spelen op de vraag van de cliënt. Wij hebben zorgspecialisten in dienst die niet alleen professioneel sterk staan, maar die ook bekend zijn met de culturele verschillen. Wij begrijpen u.

Onze missie:

Wij leveren, vanuit transcultureel oogpunt handelend, geïntegreerde belevingsgerichte zorg aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Wij willen een leidende rol spelen in het realiseren van een gezondere samenleving.

Onze visie:

Bij ons staat de cliënt en zijn of haar omgeving centraal. Daarom leveren wij kwalitatieve zorg aan iedereen die daar behoefte aan heeft en voor zijn of haar zorg- en of hulpvraag niet (afdoende) kan terugvallen op de naaste omgeving (vrijwilligers, mantelzorgers). De cliënt heeft de regie in handen over de zorg- en dienstverlening die hij of zij ontvangt. De zorg- en dienstverlening zijn laagdrempelig, wijk- en belevingsgericht, dat wil zeggen dat wij werken met wijkteams en rekening houden met de omgeving, cultuur, religie, taal en nationaliteit van de cliënt.
Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan het bieden van extra, op de cliënt toegesneden service aan cliënten die daar behoefte aan hebben. Alle processen binnen de organisatie nemen de cliënt en zijn of haar omgeving als uitgangspunt, dat wil zeggen dat er steeds wordt gekeken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn of haar omgeving en dat de processen zo zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd dat de cliënt de beste zorg en dienstverlening ontvangt, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden, vanuit een wijkgerichte aanpak.