Opvoedondersteuning

Thuiszorg Hollandplus biedt laagdrempelige opvoedondersteuning waarin wij samen met het gezin en/of jeugdige de hulpvraag verduidelijken en realistische doelen stellen. Aan de doelen wordt gewerkt en tijdens het begeleidingstraject geëvalueerd.

De opvoedondersteuning is gericht op ouders die vragen en/of zorgen hebben over de opvoeding van hun kind. Enkele voorbeelden van vragen van ouders

  • Hoe kan ik het thuis weer wat gezelliger maken?
  • Er is veel strijd tussen broertjes en zusjes, hoe los ik dit op?
  • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om naar school te gaan?
  • Hoe kan ik mijn kind helpen om zindelijk te worden?
  • Hoe maak ik mijn kind zelfstandiger?
  • Hoe blijf ik duidelijk en consequent, terwijl mijn partner een andere opvoedingsstijl hanteert?

Wij kijken samen met ouders en kinderen naar de gezinssituatie en komen samen met het gezin tot een oplossing. Ook zullen wij met uw toestemming contact leggen met school en eventueel andere professionele betrokkenen om de ontwikkeling van uw kind en gezinssituatie te monitoren. Het is een nauwe samenwerking waarin een methode wordt gekozen die aansluit bij de behoeftes van het gezin en/of jeugdige. Er is dan ook geen vaststaand traject. Dit om de kans van slagen te vergroten.

Multiculturele gezinnen

Bij gezinnen met een ander culturele achtergrond kunnen de waarden en normen van de eigen cultuur en die van de Nederlandse samenleving soms botsen. De opvoeding en communicatie tussen ouders en kinderen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Mocht u zich als ouder afvragen; hoe je de verschillende opvoedstijlen uit verschillende culturen met elkaar kunt herenigen. Hoe u de kinderen het beste kunt bijsturen en adviseren zonder contact te verliezen. Bent u bij ons op het juiste adres.

Opvoedingsondersteuning voor gezinnen met een multiculturele achtergrond kan alleen effectief zijn als deze rekening houdt met specifieke kenmerken. Dat heeft te maken met het opbouwen van een vertrouwensrelatie, het omgaan met taalproblemen, het overbruggen van cultuurverschillen en het uitleg geven over de verwachtingen van de Nederlandse samenleving.